Homologace přileb na motorku | 2016-03-07

Homologace přileb na motorku

 

Patřičné schválení musí podle zákona mít všechny přilby, používané na veřejných komunikacích a v závodním prostředí je systém homologací ještě přísnější.Na silnicích České republice platí evropská homologace ECE22-05. Tento kód bývá uveden na nálepce v zadní části spolu s velikostí a hmotností přilby, a povinně musí být na štítku, přišitém na řemínku. Písmeno a číslice v kruhu jsou označením země, ve které byla helma homologována (např. E4 = Holandsko). V České republice není zkušebna pro testování motocyklových helem a tak přebíráme veškeré homologace z ostatních evropských zemí. Na štítku naleznete číselné označení homologačního protokolu, které začíná v případě ECE22-05 číslicemi 05. Spolu s těmito číslicemi je v označení i písmeno J nebo P. Tato písmena označují typ helmy: J = JET (otevřená helma), P = PROTECT (integrální helma).